Kassationspoesi, public commission for Varde Library


Kassationspoesi, public commission for Varde Library

Kassationspoesi


July 23rd 2016 – 2026
Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2, 6800 Varde, Denmark●●●

Text from library's educational material:
Kassationspoesi er skabt ifb. m. udsmykningen af Varde Biblioteksbus 2016. Udsmykningen består dels af 4 indstøbninger med komprimerede sider fra Varde Biblioteks kasserede bøger 2016.

De støbte objekter viser et slags arkeologisk snit. Eller man kunne sige en historieskrivning af de ca. 5.000 bøger som kasseres hvert år. Nogle bøger er gamle og nogle er nye. Disse dokumenter som objekterne er, beretter bibliotekets historie i en fragmenteret tekst - en slags konkret poesi.

Værkets overflade pendulerer altså mellem at være en fragmenteret historiefortælling, poesi og abstrakt gestik; mellem en bog og et maleri.

Værket Kassationspoesi findes i 4 “bind” - 4 eksemplarer. Bindene har fået deres egen hyldeplads med dertilhørende DK5 nummer og en chip støbt ind i silikonen, så de kan udlånes fra biblioteket (i et år).

Udsmyknigen giver anledning til at tænke på, hvad vi ønsker os af et bibliotek. At kassere er nemlig et grundlæggende vilkår for ethvert arkiv som ikke er uendeligt. På grund af pladsmangel, er vi altid tvunget til at vælge noget fra.

At fravælge er altså et formidlingsredskab. For udover at man simpelthen mangler hyldeplads inde på biblioteket, når der kommer nye bøger ind hvert år, så drejer det sig måske også om, at man for eksempel vil præsentere biblioteket på en ny måde. Man ønsker måske at forandre biblioteket ved at have færre bøger og snarere give plads til at have et kulturhus. Det bliver altså et spørgsmål om hvordan kassationen opvejes i forbindelse med de visioner, man har, for biblioteket som institution. Ved hvert års kassation former vi biblioteket.

Det bedste materielle bevis på de prioriteter vi har, når der kasseres, er det faktiske resultat: de kasserede bøger selv. De kasserede bøger er derfor det negative “arkiv” der afspejler det tilbageværende arkiv.

Varde biblioteksbus' yderside er et all-over billede af objekternes poesi / maleri / historiefortælling.